Deichmann dosega na globalnem trgu zaradi velikih odjemov in neposrednih pogodb s proizvajalci čevljev zelo ugodne nakupne cene. Te omogočajo izredno ugodne prodajne cene v naših trgovinah. Istočasno ima neposreden stik z dobavitelji dodatno prednost: Pri mednarodni podelitvi naročil so nam poleg standardov kakovosti še posebej pomembni socialni standardi dobaviteljev – ki lahko s tem zagotovijo primerne delovne pogoje. S tako imenovanim Code of Conduct (kodeks poslovanja) se proizvajalci zavežejo, da bodo skrbno delali s svojimi zaposlenimi in z okoljem.

Pošteno in partnersko – to odlikuje delo podjetja z dobavitelji v Sloveniji. Blago in storitve dobre kakovosti po ugodnih cenah želimo kupiti tudi tukaj. Na ta način pripomoremo k temu, da lahko širšim množicam ponudimo čevlje po ugodnih cenah.