Deichmann je bil in ostaja družinsko podjetje. To se tudi v prihodnosti ne bo spremenilo.

V vizijo podjetja je vključen slogan “Podjetje mora služiti ljudem”. Da bi ta vizija sooblikovala načelne in dnevno aktualne odločitve, je pomembna osebna zaveza med podjetniško družino in vodilnim kadrom v podjetju.

Verjamemo, da gospodarstvo obstaja zaradi ljudi in ne obratno. Doseganje dobičkov in rast nista namenjena sama sebi, temveč služita kot pomoč, da podjetje ostane zdravo in so zagotovljena delovna mesta. To pa je možno le s popolno osredotočenostjo na stranke s strani strokovnega in motiviranega osebja. Pri sodelovanju z našimi dobavitelji nam je pomembno, da so odnosi zgrajeni na pravični in partnerski osnovi, kjer pa je to potrebno, se zavzemamo za izboljšanje delovnih pogojev. Na enak način, kot se posvečamo podjetju, čutimo tudi zavezo za socialni angažma: želimo pomagati pomoči potrebnim ljudem – doma in v tujini.

Stranke

Širšim množicam prebivalstva želimo nuditi modno aktualne in kvalitetne čevlje za zelo ugodne cene. V tem ne vidimo samo podjetniške, temveč tudi socialno obvezo. Sodelavci podjetja Deichmann pri svojem delu ves čas mislijo in delajo na vseh področjih in vseh ravneh podjetja v dobro strank. Pri vseh aktivnostih delamo v dobro strank in se zelo trudimo, da si zaslužimo njihovo zaupanje. Organizacijske strukture, delovni postopki in praktično skupno delo v podjetju morajo biti organizirani tako, da služijo doseganju tega cilja.

Zaposleni

Da bi bili za naše stranke najboljši prodajalec čevljev na drobno, delajo naši zaposleni nadpovprečno in v okviru vsakega delovnega mesta podjetniško, samostojno in orientirano na rezultate. Naši vodilni zaposleni morajo v ta namen ustvariti primeren manevrski prostor za samoiniciativno in samoodgovornost zaposlenih ter biti ponosni na dosežene rezultate, vsakega posameznega sodelavca pa obravnavati kot človeka z vsemi njegovimi zmogljivostmi, potrebami in težavami. To naj se dogaja v duhu sožitja, medsebojnega podpiranja in ne v nasprotovanju. S tem nastaja občutek pripadnosti. Z dolgoročnim sodelovanjem ohranjamo izkušnje zaposlenih in zagotavljamo stalnost v našem podjetju. Spodbujamo ljudi, ki so pripravljeni ciljno sooblikovati naše podjetje, naši zaposleni pa so soudeleženi pri uspehu podjetja. Poleg tega naše zaposlene podpiramo s številnimi prostovoljnimi socialnimi storitvami, še posebej pri osebnih stiskah.

Dobavitelji

Deichmann kupuje blago in storitve kar se da ugodno. Veliko nam pomeni pošten in partnerski odnos z našimi poslovnimi partnerji. Pri tem pazimo na to, da lahko ljudje v deželah, kjer so lokacije za proizvodnjo, delajo v človeških pogojih. Tukaj čuti Deichmann zavezo svojemu kodeksu poslovanja.

Ljudje v stiski

Deichmann uporablja del svojega podjetniškega dobička za dodatne socialne storitve svojih zaposlenih. Na enak način čuti družina Deichmann odgovornost, da pomaga ljudem v stiski doma in v tujini. Če gre podjetju dobro, je možna tudi pomoč za druge.