Za to, da smo lahko najboljši prodajalec čevljev na drobno, delajo naši zaposleni v okviru vsakega delovnega mesta podjetniško, samostojno in usmerjeno k rezultatom. V ta namen naši vodilni zaposleni ustvarjajo primeren manevrski prostor, kjer lahko zaposleni s samoniciativo in samoodgovornostjo dosegajo napovprečne rezultate. Vsakega posameznega sodelavca se obravnava kot osebo z vsemi svojimi zmogljivostmi, potrebami in težavami. To se izvaja v duhu sodelovanja, medsebojnega podpiranja, in ne v nasprotovanju. S tem se ustvarja občutek pripadnosti. Z dolgoročnim sodelovanjem ohranjamo izkušnje zaposlenih in zagotavljamo stalnost v našem podjetju.

Vodilni kadri morajo biti za vzgled

nasevrijednosti-suradnici