Za svoje kupce želimo biti najboljša maloprodajna veriga z obutvijo. Pri doseganju tega cilja so naši zaposleni tudi naši najpomembnejši partnerji. Želimo jih usposobiti za ustvarjanje nadpovprečnega delovnega učinka in jim ponuditi znanje za podjetno in samostojno delo, pri čemer šteje usmerjenost na rezultate. Predvsem to pomeni, da jim zagotavljamo izplačilo nadpovprečnih dohodkov, nenehno izobraževanje, dobre pokojnine in dobro zdravstveno zavarovanje. Zaposlenim, ki so v izredni osebni situaciji, je na voljo sklad za pomoč.

Vodilni delavci morajo biti zgled

nasevrijednosti-suradnici

Od vodstvenih delavcev pričakujemo, da so zgled zaposlenim. Na vsakega posameznega sodelavca moramo gledati kot na osebo, ki ima svoje sposobnosti, potrebe in težave. Z uravnoteženim pristopom med izzivi in podporo je treba pustiti prostor za osebni razvoj in spodbujanje.

Verjamemo, da smo skupaj ponosni na svoje dosežke, krepimo sodelovanje in povečujemo zadovoljstvo na delovnem mestu. Hkrati ima interakcija zaposlenih pozitiven vpliv na podjetje in njegov uspeh. In prav to nam omogoča, da izpolnjujemo svoje poslanstvo.