Zahtevamo varstvo pri delu, zaščito okolja in zdravje zaposlenih, prepoved disciplinskih ukrepov in diskriminacije ter otroškega ali prisilnega dela, urejen delovni čas in jasno opredeljeno plačilo. Z dobavitelji se dogovorimo o zavezujočih socialnih in okoljskih standardih, ki jih podjetje dobavitelja mora izpolnjevati. Kodeks temelji na normah Mednarodne organizacije dela in zavezuje dobavitelje k določenim načinom ravnanja, postopkom proizvodnje ali določilom za varovanje delavcev.

Neodvisne kontrole zagotavljajo upoštevanje kodeksa

Lastni in neodvisni kontrolorji grejo – ne nujno s predhodno napovedjo – v podjetja in kontrolirajo, ali se dogovor upošteva. Na tem področju Deichmann med drugim sodeluje s tehničnimi nadzornimi organi doma in v tujini, kot so TÜV Süd, SGS, Intertek i STR . Če so ugotovljene kršitve kodeksa poslovanja, poskušamo pri dobavitelju najprej doseči spremembo ravnanja – med drugim z dodatnimi šolanji. Če ti ukrepi ne prinesejo želenega uspeha, odstopimo od dobavne pogodbe.

Vendar pa izkušnje preteklih desetih let dela s kodeksom poslovanja kažejo, da dobavitelji razumejo smisel te ustanove in hitro spoznajo njene koristi: delovni kolektiv dela učinkoviteje in izdeluje bolj kakovostno, če ima izkušnje, da njegov delodajalec ustvarja zanesljive in zanj primerne okvirne pogoje. Zraven spada: z večjo učinkovitostjo dobavitelj krepi svoj položaj na področju konkurenčnosti.

Celotno besedilo kodeksa poslovanja se nahaja tukaj