Podpiramo zanesljivo delo, varstvo okolja in zdravje zaposlenih, prepovedujemo diskriminacijo, delo otrok in prisilno delo, zagovarjamo predpise o delovnem mestu in jasno določena plačila. Svojim dobaviteljem postavljamo obvezne družbene in okoljevarstvene standarde, ki jih morajo upoštevati. Vsa omenjena pravila so del Pravilnika poslovanja, ki ga je Deichmann sestavil sam in individualno prilagodil vsaki državi. Pravilnik temelji na standardih Mednarodne organizacije za delo (ILO) in dobaviteljem določa vedenje, načine proizvodnje in zaščite zaposlenih.

Neodvisna inšpekcija zagotavlja izvajanje Pravilnika

Lastni in neodvisni inšpektorji včasih najavljeno, včasih nenajavljeno, obiskujejo dobavitelje in preverjajo njihovo skladnost s predpisi Pravilnika. Zato Deichmann sodeluje z domačimi in tujimi organizacijami za nadzor, kot so TÜV Süd, SGS, Intertek in STR. Če ugotovijo neskladnost s Pravilnikom poslovanja, najprej poskušamo spremeniti način poslovanja dobavitelja in sicer s ponovnim izobraževanjem in ostalimi ukrepi. Če ne uspemo, pogodbo z dobaviteljem prekinemo.

Desetletne izkušnje s Pravilnikom poslovanja kažejo, da dobavitelji razumejo njegov pomen in hitro prepoznajo njegove prednosti: zaposleni učinkovito opravljajo svoje delo in proizvajajo boljšo kakovost, če vedo, da njihov delodajalec zagotavlja zanesljive in primerne delovne pogoje. Z večjo učinkovitostjo pa dobavitelj krepi svoj položaj na trgu.