Da bi Deichmann mogao zajamčiti kvalitetu koja odgovara našim kupcima, naši vlastiti stručnjaci usko usklađuju postupak izrade sa dobavljačima. Vanjski kontrolni instituti, kao npr. TÜV, o brinu se o pridržavanju standarda kvalitete i ekoloških standarda koje je Deichmann sam postavio i koji daleko presežu zakonske norme.

Mi smo zadovoljni tek kada su i naši kupci zadovoljni.

Najvažnije nam je da su na kraju svih naših nastojanja naše stranke zadovoljne proizvodima. Zato nakon kupovine uz predočenje računa vršimo jednostavnu i poštenu zamjenu u slučaju reklamacije.