Deichmann je bio i ostao obiteljsko poduzeće. Tako bi trebalo ostati i u budućnosti.

Moto osnovne misli poduzeća je “Poduzeće mora služiti ljudima”. Želja, i istovremeno samostalno nametnuta obveza, i poduzetničke obitelji i rukovodstva poduzeća je da ova osnovna misao određuje osnovne, kao i svakodnevne poduzetničke odluke.

Vjerujemo da je gospodarstvo tu za ljude, a ne obrnuto. Postizanje profita i rast nisu samosvrsishodni, već bi trebali pomoći da poduzeće ostane zdravo i osigurati radna mjesta. To je moguće postići samo potpunom orijentiranošću na kupce, te kvalificiranim i motiviranim suradnicima. Kod poslovanja s našim dobavljačima važno nam je poštenje i partnerstvo, ali gdje je potrebno zahtijevamo i poboljšanje radnih uvjeta. Na isti način na koji se zalažemo za poduzeće, osjećamo se obavezni i biti socijalno angažirani: želimo pomoći ljudima u nevolji – u tuzemstvu kao i u inozemstvu.