Podržavamo siguran rad, zaštitu okoliša i zdravlje radnika, zabranu diskriminacije i rada djece te prisilni rad, propise o radnom vremenu te jasno određene naknade. Našim dobavljačima postavljamo obvezne društvene i ekološke standarde kojih se moraju pridržavati. Sva ta pravila dio su Kodeksa ponašanja kojeg je Deichmann sam razvio te individualno prilagodio svakoj državi. Kodeks je utemeljen na standardima Međunarodne organizacije rada (ILO) i dobavljačima određuje specifična ponašanja, načine proizvodnje te odredbe za zaštitu radnika.

Neovisna inspekcija osigurava usklađenost

Vlastiti i neovisni inspektori ponekad najavljeno, ponekad nenajavljeno, posjećuju tvrtke i provjeravaju usklađenost s propisima Kodeksa. Zbog toga Deichmann surađuje s domaćim i stranim organizacijama za nadzor, kao što su TÜV Süd, SGS, Intertek i STR. Ako se utvrdi neusklađenost s Kodeksom ponašanja, prvo nastojimo promijeniti ponašanje dobavljača kroz ponovnu edukaciju i ostale mjere pomoći. Ukoliko takve mjere ne uspiju, raskidamo ugovor s dobavljačem.

Desetogodišnje iskustvo s Kodeksom ponašanja pokazalo je da dobavljači razumiju njegovo značenje i brzo prepoznaju njegove prednosti: radnici učinkovito obavljaju svoj posao i proizvode bolju kvalitetu kada znaju da njihov poslodavac osigurava pouzdane, prikladne uvjete za njih. Što je bolja učinkovitost, snažnija je pozicija na tržištu.