Ettevõtte kogemusest ja edust, aga ka kristlikust veendumusest lähtuvalt on Deichmanni perekond säilitanud pühendumuse abivajajatele ja muutnud selle oma ettevõtte missiooni lahutamatuks osaks. Ettevõtte edu peaks võimaldama abivajajate toetamist. Arvukate sotsiaalprojektide hulgast, mida Deichmanni on viimastel aastatel algatanud ja ellu viinud, väärivad siinkohal mainimist kaks:

  • abiorganisatsioon Word and Deed (sõna ja tegu) projektidega Indias, Tansaanias ja Moldovas,
  • ettevõtte spontaanne abi kriisiolukordades ja osalemine edasistes projektides.