Soovime oma klientide jaoks olla parim jalatsite jaemüüja. Meie töötajad on meie kõige olulisemad partnerid selle eesmärgi saavutamisel. Me tahame neile anda kõik vahendid keskmisest parema tulemuslikkuse saavutamiseks ja tööülesannete täitmiseks ettevõtlikul, iseseisval ja tulemustele orienteeritud viisil. Muu hulgas tähendab see keskmisest kõrgemate palkade maksmist, regulaarset täiendkoolitust, häid pensione ja atraktiivset tervisekindlustust. Töötajatel, kes satuvad isiklikku hädaolukorda, on abifondist võimalik saada bürokraatiavaba toetust.

Juhid peaksid näitama eeskuju

Töötajate pilt

Ootame oma juhtidelt eeskuju näitamist. Nad peaksid võtma iga töötajat tõsiselt kui inimest, kellel on individuaalsed võimed, vajadused ja raskused. Väljakutsete ja toetuse tasakaalustatud koostoimes peaksid nad looma ruumi oma töötajate arengule ja iseseisvale algatusvõimele.

Usume, et vastastikune koostöö kasvatab uhkust meie saavutuste üle, tugevdab meeskonnatunnet ja suurendab töörahulolu. Samal ajal on kolleegidevahelisel suhtlusel positiivne mõju ettevõttele ja selle edule. See omakorda annab meie missioonile mõtte.