Biz Deichmann olarak iş güvenliğini, çevrenin ve çalışan sağlığının korunmasını, düzenli mesai saatlerini ve kesin bir şekilde düzenlenmiş maaşları teşvik etmenin yanı sıra disiplin cezalarının ve ayrımcılığın, çocuk işçi çalıştırmanın da yasaklanmasını destekliyoruz.

Tedarikçiler ile tedarikçi şirketinin yerine getirmek zorunda olduğu bağlayıcı sosyal ve çevre standartları üzerinde çalıştık. Bu kurallar bizzat Deichmann tarafından geliştirilen ve ilgili ülkeye göre özel olarak uyarlanan İş Ahlakı Kuralları‘nda (Davranış Kodeksi) tanımlandı. Kodeks Uluslararası Çalışma Örgütü’nün standartlarını esas alıyoruz ve tedarikçilere belirli davranış biçimleri, üretim süreçleri veya çalışanların korunmasına yönelik hükümler konusunda belli bir yükümlülük getiriyoruz.

Bağımsız Kontroller Uyumu Sağlamakta

Kuruma bağlı ya da bağımsız denetçiler bazen önceden haber vererek, bazen de vermeyerek işletmelere kontrole gider. Bu kontrollerle tedarikçilerin anlaşmalara riayet edilip edilmediğini kontrol ediyor. Bu hususta Deichmann başka kurumların yanı sıra TÜV Süd, SGS, Intertek und STR gibi yurtiçi ve yurtdışı teknik denetim birlikleri ile de işbirliği yapıyor. İş ahlakı kuralları ihlalleri tespit edilmesi halinde önce tedarikçinin davranışını değiştirmesini sağlamak için bir girişimde bulunuluyor. Bu tedbirler çözüm sağlamazsa, tedarik sözleşmesi feshediliyor.

İş Ahlakı Kuralları ile ilgili olarak on yıllık bir süre içerisinde yapılan çalışmalar tedarikçilerin bu uygulamanın anlamını kavradıklarını ve faydasını süratle fark ettiklerini gösteriyor. Çalışanlar işverenlerinin güvenilir ve kendileri için uygun koşulları oluşturduğunu tecrübe ettiğinde daha verimli çalışıyor. Ayrıca elde edilen yüksek verimlilik sayesinde tedarikçi rekabetçi ortam içerisindeki konumunu güvence altına alıyor.

İş Ahlakı Kuralları’nın tam metnini burada bulabilirsiniz.