Müşterilerimiz için en iyi ayakkabı perakendecisi olmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için en iyi ortaklarımız; çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızı üstün performans gösterebilecek ve ilgili konumlarında girişimci, bağımsız ve sonuç odaklı bir biçimde hareket edebilecek konuma taşımak istiyoruz.

Yönetici kadroları örnek oluşturmalıdır

Deichmann Mitarbeiter

Yönetici kadrolarımızdan çalışanlarımıza örnek teşkil ederek liderlik etmelerini bekliyoruz. Yöneticilerimiz, her bir çalışanı bütün kişisel yetenekleri, ihtiyaçları ve sorunları ile birlikte görerek ciddiye alır ve çalışanlarının kişisel inisiyatif geliştirmesi ve teşviki için hareket özgürlüğü yaratırlar.

Biz, birarada olma ve birbiri için var olmanın başarılardan duyulan gururu teşvik ettiğine, dayanışmayı güçlendirdiğine ve memnuniyeti arttırdığına inanıyoruz. Aynı zamanda meslektaşlar arasındaki dostça ilişkiler şirket başarısı üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Bu da idealimizi içeriklendirebilmemizi sağlıyor

Şirketimiz bünyesindeki boş pozisyonlar hakkında bilgiyi Kariyer alanında bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi