Deichmann bir aile şirketi olarak kuruldu ve halen aile şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda daima müşterilerimiz için en iyi ayakkabı perakendecisi olmak istiyoruz. Bu da Deichmann’ın iyi ürünleri uygun maliyetlerle en iyi fiyatlara sunduğu anlamına gelir.

Bununla Müşterilerimiz, Çalışanlarımız, Tedarikçilerimiz ve Zor Durumdaki İnsanlar kastedilir. Bu bağlamda temsil edildiğimiz pazarlarda daima müşterilerimiz için en iyi ayakkabı perakendecisi olmak istiyoruz. Bu, Deichmann’ın iyi ürünleri maliyet liderliği bazında mümkün olan en iyi fiyatlara sunduğu anlamına gelir. Bununla beraber, bir karın gerçekleştirilmesi bizim için asıl amaç değildir. Karlar şirketin sağlığını korumak, istihdam yerlerini güvence altına almak ve yenilerini yaratmak, kendi gücünüzle genişlemeyi mümkün kılmak ve sosyal görevleri yerine getirmek için gereklidir.

Müşteriler

Deichmann olarak her yaştan farklı kitlelere güncel modayı yansıtan ve kaliteli ayakkabıları son derece uygun fiyatlara sunan bir marka olarak kalmak istiyoruz. Bunu sadece bir girişimci yükümlüğü olarak değil aynı zamanda bir sosyal yükümlülük olarak da görüyoruz. Deichmann çalışanları müşteri odaklı düşünürler ve hareket ederler. Çalışmalarımızla birlikte, müşterilerimizin refahını göz önünde bulunduruyor ve güvenini kazanmak için çok çalışıyoruz. Örgüt yapısı, çalışma süreçleri ve şirket içerisindeki fiili işbirliğini, bu hedefin kolaylaştırılmasına hizmet edecek şekilde yapılandırıyoruz.

Çalışanlar

Müşterilerimiz için en iyi ayakkabı perakendecisi olabilmek amacıyla çalışanlarımızın üstün bir performans göstererek ilgili pozisyon çerçevesinde sonuç odaklı olarak hareket etmeleri gerekiyor. Yönetici kadrolarımız bu amaç doğrultusunda çalışanların kişisel inisiyatifi için gerekli hareket özgürlüğünü yaratmak, şahsi sorumluluğu ve başarıdan duyulan gururu teşvik etmek ve her bir çalışanı bütün yetenekleri, ihtiyaçları ve sorunları ile birlikte ciddiye almakla yükümlüdür. Bu durum bir arada olma ve takım ruhu ile gerçekleşmelidir. Böylece bir dayanışma ortaya çıkar. Uzun vadeli işbirliği sayesinde çalışanların tecrübesini muhafaza ediyor ve şirketimizin çalışan kalitesinin devamlılığını sağlıyoruz. Şirketimizde sonuç odaklı çalışmaya hazır olan insanları teşvik ediyor ve çalışanlarımızın şirketin başarısından pay almasını sağlıyoruz. Sosyal yardımlar ile de çalışanlarımızı destekliyoruz.

Tedarikçiler

Deichmann olarak ürün ve hizmetlerimizi tedarikçilerden en uygun fiyata satın alıyoruz. İş ortaklarımız ile adil bir ortaklık esasına dayalı işbirliğine önem veriyoruz. Bu bağlamda üretim yerlerimizin bulunduğu ülkelerdeki insanların uygun koşullar altında çalışabilmelerine ve İş Ahlakı Kurallarına uymalarına da dikkat ediyoruz. Deichmann bu önemli konuya kendisini bağlı hisseder.

Zor Durumdaki İnsanlar

Deichmann şirket kazancının bir bölümünü çalışanlarına ilave sosyal yardımlar sunabilmek amacı ile kullanıyor. Aynı şekilde, Deichmann ailesi de gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında zor durumda olan insanlara yardım ederek sosyal yükümlülüklerini yerine getiriyor.