Saviem klientiem vēlamies būt labākais apavu mazumtirgotājs. Mūsu darbinieki ir svarīgākie partneri šī mērķa sasniegšanā. Mēs vēlamies viņus sagatavot darbam, kas pārsniedz vidējo, veikt savus darbus uzņēmīgi, neatkarīgi, uz rezultātiem orientēti. Tas nozīmē maksāt virs vidējās algas, regulāru tālākizglītību, labas pensijas un pievilcīgu veselības apdrošināšanu. Darbiniekiem, kuri nonākuši personiskā ārkārtas situācijā, nebirokrātiska palīdzība ir pieejama ar palīdzības fonda starpniecību.

Vadītājiem jārāda piemērs

Darbinieku bilde

Mēs sagaidām, ka mūsu vadītāji rādīs piemēru. Katrs darbinieks ir jāuztver nopietni, kā cilvēks ar individuālām spējām, vajadzībām un grūtībām. Līdzsvarotā izaicinājumu un atbalsta mijiedarbībā, viņiem jārada telpa darbinieku attīstībai un pašiniciatīvai.

Mēs ticam, ka savstarpēja saplūšana rada lepnumu par sasniegumiem, stiprina draudzību un vairo gandarījumu par darbu. Tajā pašā laikā šī koleģiālā mijiedarbība pozitīvi ietekmē uzņēmumu un tā panākumus. Tas, savukārt, piešķir nozīmi mūsu misijai.