Deichmann vienmēr ir bijis ģimenes uzņēmums. Tā tas paliks arī turpmāk. Dibinātāju ģimene ir apņēmusies ievērot kristīgo skatījumu uz cilvēci un cenšas šīs vērtības īstenot ikdienas biznesā, zinot, ka realitāte bieži vien atpaliek no ideāla.

Uzņēmuma devīze ir: “”Uzņēmumam ir jākalpo cilvēkiem.”” Deichmann ģimenei un uzņēmuma vadībai, par savām rūpēm un personīgo pienākumu ir pārliecināties, ka šī misija tiek īstenota, pieņemot ikdienas lēmumus.

Bizness ir domāts cilvēkiem, nevis otrādi. Peļņa un izaugsme nav tikai pašmērķis, tā palīdz uzturēt uzņēmuma veselību un nodrošināt darbavietas. Tas ir iespējams tikai ar kvalificētiem, motivētiem darbiniekiem un absolūtu orientāciju uz klientu. Sadarbojoties ar piegādātājiem, uzsverot godīgumu un partnerību, bet vajadzības gadījumā arī uzstājot, lai uzlabotu darba apstākļus. Tāpat kā pieejam uzņēmējdarbībai, pieejam sociālajai atbildībai: palīdzam cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga gan mūsu valstī, gan ārvalstīs.””