A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. („DEICHMANN”) számára az adatvédelem kiemelt jelentőségű és szavatolja minden beszállító partnere számára, hogy az együttműködés során átadott személyes adataikat bizalmasan kezeli. A DEICHMANN-nál a személyes adatokat kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete („Rendelet” vagy „GDPR”) előírásai alapján kezeljük.

GDPR 4. cikk 1. alpontja szerint személyes adat bármely olyan információ, amely akár közvetve akár közvetetten egy adott természetes személyhez köthető. Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ennek alapján például a természetes személy nevét tartalmazó céges email cím is lehet személyes adat, illetve a természetes személy kapcsolattartó neve is az lesz.

Az itt elérhető partneri adatkezelési tájékoztatóval szeretnénk Önt arról tájékoztatni, hogy miként biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét. Ön bármikor megkereshet minket, amennyiben az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak, az elérhetőségeinket az adatkezelési tájékoztatóban találhatja meg.

  • Brochures

    Partner adatkezelési tájékoztató