Mes esame už saugumą darbe, aplinkos ir darbuotojų sveikatos apsaugą, draudimą taikyti drausmines nuobaudas, diskriminuoti darbuotojus, naudoti vaikų arba prievartinį darbą, nustatyto darbo režimo laikymąsi ir numatyto atlygio mokėjimą. Su tiekėjais yra sutariama dėl privalomų socialinių ir aplinkosaugos normų, kurių turi laikytis tiekėjo įmonė. DEICHMANN sukurtame ir kiekvienai šaliai atskirai pritaikytame Etikos kodekse yra išdėstyti šie reikalavimai. Kodeksas remiasi Tarptautinės Darbo organizacijos (International Labour Organization) standartais ir įpareigoja tiekėjus elgtis tam tikru būdu, taikyti tam tikrus gamybos procesus ar nuostatas, apsaugančius darbuotojus.

Nepriklausomos kontrolės užtikrina įsipareigojimų vykdymą

Mūsų pačių bei nepriklausomi kontrolieriai kartais įspėję, o kartais ir be įspėjimo vyksta į įmones ir tikrina, ar laikomasi susitarimų. Šioje srityje įmonė DEICHMANN bendradarbiauja su šalies ir užsienio techninės prežiūros susivienijimais: TÜV Süd, SGS, Intertek ir STR. Nustačius “Code of Conduct” pažeidimų, iš pradžių bandoma daryti įtaką tiekėjui, kad jis pakeistų savo elgseną. Organizuojami, pvz., papildomi mokymai. Jei šios priemonės nepadeda, nutraukiama sutartis su tiekėju.

Patirtis taikant “Code of Conduct”, sukaupta per dešimt metų, rodo, kad tiekėjai suvokia šio dalyko esmę ir greitai pamato tame naudą sau: įsitikinę, kad darbdaviai sudarė patikimas ir geras darbo sąlygas, darbuotojai pradeda dirbti našiau ir gamina geresnės kokybės produkciją. Svarbus ir kitas aspektas: išaugus įmonės našumui, tiekėjas sustiprina savo pozicijas tarptautinėje konkurencijoje.

Visą “Code of Conduct” tekstą anglų kalba Jūs rasite čia.