Siekiame savo klientams būti geriausiu avalynės parduotuvių tinklu. Siekiant šio tikslo, pagrindinis partneris yra mūsų darbuotojai. Mes stengiamės jiems sukurti tokias sąlygas, kad kiekvienas savo srityje veiktų versliai, savarankiškai bei siekdami geriausio darbo rezultato. Tai reiškia, kad mes mokame didesnius nei įprasti rinkoje atlyginimus, reguliariai organizuojame kvalifikacijos kėlimą, teikiame patrauklius socialinės apsaugos pasiūlymus. Taip pat laisvanoriškai suteikiame paramą darbuotojams, patekusiems į sudėtingas gyvenimo situacijas.

Vadovai privalo būti pavyzdžiu savo darbuotojams

Darbuotojai

Iš vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų mes tikimės, kad jie visada bus geru pavyzdžiu kitiems. Vadovai privalo vertinti kiekvieno darbuotojo sugebėjimus, atsižvelgti į kiekvieno rūpesčius bei poreikius. Santykiai darbe turi būti grindžiami bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo dvasia. Tinkamai subalansuodami reikalavimus ir skatinimo priemones, vadovai turi sukurti darbutojams individualias galimybes tobulėti bei leisti pasireikšti jų iniciatyvai. Mes esame įsitikinę, kad komandinis darbas bei tarpusavio pagalba skatina pasididžiavimą pasiektais darbo rezultatais, ugdo bendrumo jausmą ir didina pasitenkinimą savo darbu. Tai daro teigiamą įtaką įmonei bei lemia jos sėkmę, taip pat įgalina mus įgyvendinti savo pagrindinius tikslus. Informaciją apie darbo pasiūlymus rasite skiltyje “Karjera”.

Daugiau informacijos