Med baggrund i deres kristne overbevisning føler Deichmann-familien en særlig forpligtelse over for mennesker i nød, og har omsat denne ansvarsfølelse til en af virksomhedens grundlæggende værdier. Virksomhedens erhvervsmæssige succes skal gøre det muligt at hjælpe folk i nød. Af de talrige sociale projekter, som virksomheden Deichmann har iværksat og gennemført i de forgangne årtier, skal tre fremhæves som eksempler:

  • Deichmann-legatet til afhjælpning af ungdomsarbejdsløshed i Tyskland
  • Hjælpeorganisationen wortundtat (ord og handling) med projekter i Tanzania, Grækenland og Moldavien
  • Virksomhedens spontane hjælp i krisesituationer samt iværksættelse af nye projekter.

Engagement for de fattigste

img 315x215

Allerede i 1977 besluttede Dr. Heinz-Horst Deichmann sig for at hjælpe mennesker i verdens fattigste områder med langsigtede initiativer. Af disse bestræbelser er der med tiden opstået et omfattende arbejde til glæde for mange mennesker..

Først begyndte foreningen wortundtat (ord og handling) sit arbejde med at hjælpe spedalske i den indiske delstat Andhra Pradesh. Dette arbejde blev hurtigt udvidet til at omfatte flere områder. I Tanzania begyndte wortundtat i 1996 et udviklingsprojekt i en region med ca. 300.000 indbyggere. I 2006 begyndte wortundtat også sit humanitære arbejde i Moldavien.

Hjælp til selvhjælp

Wordundtat sender ingen europæere ud til udviklingsområderne, men arbejder i stedet tæt sammen med de lokale, som selv bliver tildelt ansvaret for projekterne. Wortundtat hjælper med ideer, knowhow og finansielle midler. Princippet har i årenes løb bevist sit værd: Mere end 100.000 mennesker får i dag hjælp fra wortundtat.