Sikkerhed på arbejdspladsen, miljøhensyn, forbud mod disciplinære foranstaltninger og børne- eller tvangsarbejde, regulerede arbejdstider og klart reguleret aflønning – er alt sammen noget, vi støtter. Der indgås bindende aftaler med leverandørerne om sociale og miljømæssige standarder, som vores leverandører skal overholde. Disse regler er nedfældet i Deichmanns adfærdskodeks “Code of Conduct”, som er tilpasset de forskellige lande. Kodekset er baseret på standarderne fra International Labour Organization (ILO) – den internationale arbejdsorganisation, underlagt FN – som forpligter leverandørerne til bestemte adfærdsnormer, produktionsmetoder og bestemmelser om beskyttelse af arbejderne.

Uafhængige kontroller sikrer at kodekset overholdes

Egne og uafhængige kontrollanter aflægger både varslet og ikke varslet besøg hos vores leverandører og kontrollerer, om kodekset overholdes. Her arbejder Deichmann bl.a. sammen med tekniske prøvningsinstanser/kontrollinstanseri i ind- og udland, som f.eks. TÜV Süd, SGS, Intertek i STR . Hvis der afdækkes forhold, der strider mod Code of Conduct, forsøger Deichmann i første omgang at få leverandøren til at ændre praksis – bl.a. gennem efteruddannelse. Fører dialogen ikke til de krævede forbedringer, opsiges leveringsaftalen.

10 års erfaring med Code of Conduct viser dog, at leverandørerne forstår ideen bag konceptet og hurtigt erkender fordelene: Personalet arbejder mere effektivt og producerer bedre kvalitet, når de oplever at deres arbejdsgiver tilbyder dem rimelige arbejdsvilkår. Derudover styrker leverandøren sin position på markedet på grund af den højere effektivitet.

Du kan downloade hele Code of Conduct her