Deichmann a fost și este o companie de familie. La fel trebuie să rămână lucrurile și în viitor. Familia Deichmann se simte răspunzătoare față de imaginea creștină a umanității și tinde să ajute la păstrarea acestor valori în fiecare zi – deși realitatea rămâne întodeauna în urma idealului urmărit. Principiul conducător al companiei se regăsește în mottoul “Compania trebuie să servească oamenilor”. Familia de antreprenori dar și personalul de conducere și-au luat un angajament personal și se asigură în fiecare zi ca acest principiu să definească deciziile fundamentale cât și cele organizaționale ale companiei.

Noi credem că economia există pentru oameni și nu invers. Creșterea economică și generarea de profit nu sunt un scop în sine, ci ne ajută să ne menținem compania sănătoasă și să asigurăm locuri de muncă. Acest lucru este posibil, nu doar printr-o orientare exclusivă către clienți ci și prin angajați calificați și motivați. În relațiile noastre de afaceri cu furnizorii punem preț pe corectitudine și cooperare, dar dacă este necesar facem toate eforturile pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Și în aceeași măsură cu care ne implicăm în afaceri, o facem și în proiecte sociale: dorim să ajutăm oamenii aflați în dificultate – în țară și în străinătate.

Clienții

Dorim să oferim  încălțăminte modernă și calitativă la un preț accesibil, acoperind astfel o bună parte a populației. În ochii noștri acest lucru semnifică o activitate anteprenorială, dar mai ales o obligație socială. Angajații companiei Deichmann gândesc și acționează în totaliatate în interesul clienților, indiferent de domeniul de activitate. Avem în minte întotdeauna binele clienților noștri și muncim pentru a le  câștiga încrederea. Structura organizatorică, precum și derularea activităților  și buna colaborare din cadrul companiei sunt realizate astfel încât să rezulte îndeplinirea acestui obiectiv.

Angajații

Pentru a deține statutul de cel mai bun comerciant de încălțăminte cu amănuntul, angajații noștri acționează în cadrul departamentelor în spirit întreprinzător, dând dovadă de devotament și de inițiativă. Echipa de conducere a implementat un domeniu de aplicare, în cadrul căruia fiecare angajat este  susținut în preluarea inițiativei , dând dovadă de responsabilitate pentru  atingerea obiectivelor atât profesionale cât și personale, căci fiecare angajat este o ființă umană care trebuie luată în serios, cu toate abilitățile, nevoile și dorințele sale.  Acest lucru ar trebui să fie într-un spirit al cooperării și al înțelegerii reciproce și nu    într-un mod al confruntării. Astfel se crează și sentimentul de apartenență. Prin intermediul unei colaborări de lungă durată, conservăm cunoștințele și experiența acumulate de angajații noștri, asigurând astfel echilibrul în cadrul companiei. Motivăm persoanele ce dau dovadă de interes în a colabora în atingerea obiectivelor companiei și implicăm angajații în tot ceea ce înseamnă succesul firmei. În plus îndemnăm angajații noștri să participe la multiple proiecte sociale de voluntariat, în special în ceea ce privește relațiile interumane.

Furnizorii

Deichmann achiziționează atât bunuri cât și servicii cât de avantajos posibil. Punem preț astfel pe o relație echitabilă și pe o bună colaborare cu partenerii noștri. Având în vedere  și asigurându-ne ca oamenii din țările de producție să beneficieze de condiții umane în câmpul muncii. Firma Deichmann se simte obligată moral de a respecta Codul de conduită.

Oamneii nevoiași

O parte din câștigurile financiare ale firmei Deichmann sunt întrebuințate în scopuri sociale. Astfel întreaga familie  Deichmann condusă  fiind de spiritul creștin, ajută oamenii nevoiași de pretutindeni. Cât timp se vor  înregistra câștiguri , compania va dispune de resursele necesare pentru întrajutorarea oamneilor nevoiași.