Vi, Deichmann-gruppen, är marknadsledande inom den tyska och europeiska skodetaljhandeln. Vi driver omkring 3.900 butiker i 26 länder – därav 28 i Sverige.

Genom vår internationella tillväxt, bygger vi kontinuerligt ut vår marknadsposition. Moderiktiga skor av god kvalitet till låga priser – denna vision om att göra det bästa för våra kunder realiserar vi genom direkta världsomspännande inköp, platt organisation, samarbete och en människoorienterad företagsstruktur.

Vi söker alltid efter motiverade, prestationsorienterade kollegor, som vill arbeta i ett sunt företag och det skulle glädja oss om även DU sänder en ansökan till oss.

Vårt mål är att vara den bästa skoaffären för våra kunder. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång för att nå detta mål. Vår önskan är att vår personal ska vara rustade för att kunna ge god service och agera ansvarsfullt och resultatorienterat. Vi har därför fokus på att löpande utbilda vår personal. För de medarbetarna som visar potential och vilja för att göra karriär finns det goda möjligheter hos Deichmann, bland annat som trainee, biträdande butikschef eller butikschef.

Vi tror på att man kommer längst genom att samarbeta och vi arbetar därför hela tiden på att styrka sammanhållningen och öka arbetsglädjen. För att utveckla och styrka Deichmann som en god arbetsplats har vi en väletablerad arbetsmiljöorganisation som löpande fokuserar på att förbättra bland annat säkerheten, arbetsglädjen och motivationen genom aktiviteter och kampanjer.