Deichmann je v obuvnické branži mezinárodně úspěšný

Díky konceptu kvalitní obuvi pro celou rodinu za výhodné ceny se firma Deichmann stala největším prodejcem obuvi v Evropě a úspěšně se prosadila již v 26 zemích. K tomu jsou zapotřebí nadprůměrně angažovaní spolupracovníci.

Deichmann je férovým zaměstnavatelem

Svým zaměstnancům nabízíme za jejich nadprůměrný výkon velmi dobré finanční ohodnocení. Sdílíme úspěch firmy se svými spolupracovníky v prodeji v podobě prémie z obratu. Každého zaměstnance si ceníme pro jeho individualitu, bez ohledu na věk, vzdělání a původ. Respekt a férovost vůči zaměstnancům patří u nás ke každodennímu jednání, neboť všichni zaměstnanci tvoří základ našeho úspěchu.

Deichmann je veden majiteli

Firma musí sloužit lidem. To je zásada majitelů, která se projevuje ve všech úrovních naší společnosti. Rodině majitelů záleží na dlouhodobém úspěchu společnosti. Tato skutečnost zaručuje hospodářskou stabilitu a pracovní místa. Růst koncernu je financován výhradně vlastními finančními prostředky.

Deichmann je dynamický

Neustále usilujeme o zlepšování. Probíhající změny vyžadují akci a reakci. V našich podmínkách to znamená různorodou práci s vysokou mírou vlastní odpovědnosti a dlouhodobě pak možnost individuálního rozvoje.

Deichmann se dělí se svými spolupracovníky o úspěch

Zaměstnancům nabízíme různorodá školení, poskytujeme zaměstnanecké slevy, dárky k firemnímu výročí a prémie z obratu.

Deichmann se angažuje v sociálních projektech

Část hospodářského zisku investuje Deichmann do nesčetných sociálních projektů doma i v zahraničí. Naše iniciativy sahají od podpory pro postižené mladistvé až po pomoc zaměstnancům v nouzi. Podle toho, jak firma prosperuje, je také schopna pomoci druhým. Společnost Deichmann cítí zodpovědnost za všechny své zaměstnance, jakož i za rámcové podmínky, za kterých vznikají produkty Deichmann. Velmi nám záleží na férovém a partnerském přístupu ke všem obchodním partnerům. Dbáme také na lidské pracovní podmínky pro pracující v zemích výroby. I zde se společnost Deichmann cítí zavázaná svou firemní filozofií (Code of Conduct).