Kontinuirana rast i samostalnost

Naš rast

Uz Deichmannovu istorije firme veže se i samostalni rast firme, bez izlaska na berzu ili uzimanje kredita. Porodično preduzeće je i 2015. godine nastavilo svoj uspešan kurs: DEICHMANN je širom sveta prodao oko 172,3 miliona pari obuće u ukupno 3.710 prodavnica. To je pet miliona pari obuće ili 3 procenta više nego prošle godine. U Nemačkoj te u još 22 zemlje u Evropi i u SAD-u Deichmann zapošljava ukupno 37.300 radnika

Nemačka

Tačno 15.500 radnika radi u Nemačkoj za Deichmann SE u ukupno 1.390 prodavnica (stanje 31. 12. 2015.) te u administraciji i u više centralnih skladišta za distribuciju obuće (distribucijski centri). 2016. godine će DEICHMANN zaposliti oko 210 novih radnika. Prodavnice u Nemačkoj su zaslužne za 41% prometa grupe koji se 2015. godine povećao sa 2,02 milijardi evra na 2,1 milijarde evra.

Ukupno 74,5 miliona pari obuće prodano je 2015. godine u prodavnicama Deichmann grupe u Nemačkoj

Planovi za širenje

Predstoje sljedeći koraci za širenje preduzeća: Samo u Nemačkoj preduzeće planira da 2016. godine otvori 72 novih prodavnica. U celom svetu DEICHMANN će 2016. godine otvoriti tačno 168 novih prodavnica i modernizovati 144 radnji.